Co s ekonomickými důsledky stárnutí naší populace?

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2004
Řešitel: doc. RNDr. Felix Koschin, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 889 000 Kč
Registrační číslo GA402/03/1290
Číslo zakázky: GA402013x