doc. RNDr. Felix Koschin, CSc.

Projekty řešitele:

Family and fertility trends in Austria, the Czech Republic, and Slovakia: Towards a convergence?
2005
ČS-americká společnost (ČS-AS)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Co s ekonomickými důsledky stárnutí naší populace?
2003 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Aktuárská demografie pro distanční učení
2000 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Plodnost v českých zemích v devadesátých letech
2000 - 2001
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)