doc. RNDr. Felix Koschin, CSc.

Projekty řešitele:

Family and fertility trends in Austria, the Czech Republic, and Slovakia: Towards a convergence?
ČS-americká společnost (ČS-AS)
2005

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Co s ekonomickými důsledky stárnutí naší populace?
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Aktuárská demografie pro distanční učení
IGA VŠE (IGA VŠE)
2000 - 2001

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Plodnost v českých zemích v devadesátých letech
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2000 - 2001

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)