Plodnost v českých zemích v devadesátých letech

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2000 - 31. prosince 2001
Řešitel: doc. RNDr. Felix Koschin, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 346 000 Kč
Registrační číslo GA403/00/0455
Číslo zakázky: GA402010