Projekce populace České republiky podle úrovně vzdělání a rodinného stavu

Doba řešení: 1. ledna 2015 - 31. prosince 2017
Řešitel: doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)
Agentura: Grantová agentura České republiky (GAČR)
Registrační číslo 15-13283S
Číslo zakázky: GA402015

Projekty řešitele