Ekonomika úspěšného stárnutí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2019 - 30. června 2022
Řešitel: doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 3 577 875 Kč
Registrační číslo 19-03984S
Číslo zakázky: GA402019