Ekonomika úspěšného stárnutí

Doba řešení: 1. ledna 2019 - 30. června 2022
Řešitel: doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)
Agentura: Grantová agentura České republiky (GAČR)
Registrační číslo 19-03984S
Číslo zakázky: GA402019