Reprodukce lidského kapitálu

Doba řešení: 30. června 2006 - 30. června 2011
Řešitel: doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)
Agentura: MŠMT
Registrační číslo 2D06026
Číslo zakázky: GŠ402016