Reprodukce lidského kapitálu

Věda a výzkum

Doba řešení: 30. června 2006 - 30. června 2011
Řešitel: doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkový rozpočet: 7 979 000 Kč
Registrační číslo 2D06026
Číslo zakázky: GŠ402016