doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.

Projekty řešitele:

Ekonomika úspěšného stárnutí
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Projekce populace České republiky podle úrovně vzdělání a rodinného stavu
2015 - 2017
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Reprodukce lidského kapitálu
2006 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)