doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.

Projekty řešitele:

Ekonomika úspěšného stárnutí
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2019 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Projekce populace České republiky podle úrovně vzdělání a rodinného stavu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2015 - 2017

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Reprodukce lidského kapitálu
MŠMT
2006 - 2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)