Dekompoziční analýza úmrtnosti

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2022
Řešitel: Ing. David Morávek
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 307 630 Kč
Registrační číslo F4/35/2020
Číslo zakázky: IG402020
Úmrtnostní poměry obyvatel ČR se dlouhodobě zlepšují. Dochází ke zvyšování naděje dožití mužů a žen. Naděje dožití jako souhrnný ukazatel odráží úmrtnostní poměry obyvatel ve všech věkových skupinách. Rozdíly v ukazateli naděje dožití jsou patrné podle věku a pohlaví a dále podle vzdělání, rodinného stavu i příčin smrti. Cílem projektu je hlubší analýza úmrtnosti na dostupných datech za ČR, která dosud nebyla v žádné dekompoziční analýze uvedeného rozsahu využita. Výsledkem dekompoziční analýzy je rozklad rozdílu mezi hodnotami ukazatele naděje dožití na příspěvky do věkových skupin. Vypočtené příspěvky charakterizují podíl dané věkové skupiny na celkovém rozdílu naděje dožití. Ukazatel naděje dožití vychází z metodiky konstrukce úmrtnostních tabulek podle Českého statistického úřadu (ČSÚ), ve které došlo od 2018 ke změnám při použití nejnovějších inovativních metod a postupů. Příčiny smrti jsou definovány podle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10). Výpočet úmrtnostních tabulek s vyloučením vybrané příčiny smrti odpovídá na otázku, o kolik by se zvýšila naděje dožití při neuvažování dané příčiny smrti. Získané výsledky mohou pomoci k pochopení souvislostí s prodlužováním délky lidského života a trendů v úmrtnosti obyvatel ČR. Hlavním cílem projektu je rozšíření současně používané metodiky konstrukce úmrtnostní tabulek ČSÚ.

Projekty řešitele