Ing. David Morávek

Projekty řešitele:

Dekompoziční analýza úmrtnosti
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)