Matematické modelování věkových struktur historických populací

Věda a výzkum

Doba řešení: 21. července 2008 - 30. září 2009
Řešitel: RNDr. Eva Kačerová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 91 000 Kč
Registrační číslo 15/08
Číslo zakázky: IG402018

Projekty řešitele