RNDr. Eva Kačerová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Matematické modelování věkových struktur historických populací
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)