RNDr. Eva Kačerová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Matematické modelování věkových struktur historických populací
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)