Sociálně ekonomická demografie

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. dubna 2014 - 30. listopadu 2014
Řešitel: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: VŠE
program: IRS
výzva: IRS2014
Celkový rozpočet: 36 800 CZK
Registrační číslo IRS/F4/37/2014
Číslo zakázky: RP402014