Model systému financování neziskových organizací při poskytování veřejných služeb

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2003 - 31. srpna 2004
Řešitel: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 65 000 Kč
Registrační číslo 32/03
Číslo zakázky: IG508053

Projekty řešitele