Národohospodářská fakulta: Katedra práva

Řešené projekty

Procedurální pravidla projednávání etických záležitostí před orgány veřejných vysokých škol
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2022

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Ekonomické a finanční podmínky jako důvod snížení úrovně a standardu poskytované zdravotní péče
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2021

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Důvody a dopady vyloučení soudního znalce z podání znaleckého posudku
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2019

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Změny v úkolech obcí v důsledku změn českých a evropských právních předpisů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2018

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Vybrané problémy právní úpravy vysokých škol v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2017

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Aktuální problémy modernizace veřejné správy v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Veřejná správa a ICT: změny ve formálních a neformálních vztazích
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Změny v komunikaci ve veřejné správě v souvislosti s rozvojem e-Governmentu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Příjmová nerovnost v kontextu společných politik EU
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Flexibilita trhu práce jako podpora růstu zaměstnanosti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Minimální mzda jako nejnižší příjmová veličina na trhu práce a její vztah k výdajovým standardům
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Perspektivy reformy územní veřejné správy v České republice
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2007

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Modernizace rodinné a populační politiky v souvislosti s proměnou rodinného chování, demografické struktury populace a fungování sociálních systémů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Proces sociálního začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva na evropském trhu práce
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Rizika a příležitosti privatizace nemocnic
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Koordinovaná strategie politiky zaměstnanosti v Evropské unii
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Model systému financování neziskových organizací při poskytování veřejných služeb
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Sociální aspekty bydlení
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Podmínky a efekty reprodukce populace a vývoje rodiny, rodinná a populační politika státu
MPSV
2003

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Sociální důsledky vstupu ČR do EU
MPSV
2003

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Bytová politika - samostatný specializovaný kurz
FRVŠ
2002

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Extenzita a inenzita státní sociální podpory bydlení
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2001 - 2002

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Sociální aspekty bydlení
IGA VŠE (IGA VŠE)
2000 - 2001

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Economics Changes and the Impact and Challanges to Social Policy in Austria and the Czech Republic
AKTION (AKTION)

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)