Národohospodářská fakulta: Katedra práva

Řešené projekty

Procedurální pravidla projednávání etických záležitostí před orgány veřejných vysokých škol
2021 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Ekonomické a finanční podmínky jako důvod snížení úrovně a standardu poskytované zdravotní péče
2020 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Důvody a dopady vyloučení soudního znalce z podání znaleckého posudku
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Změny v úkolech obcí v důsledku změn českých a evropských právních předpisů
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Vybrané problémy právní úpravy vysokých škol v ČR
2016 - 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Aktuální problémy modernizace veřejné správy v ČR
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Veřejná správa a ICT: změny ve formálních a neformálních vztazích
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Změny v komunikaci ve veřejné správě v souvislosti s rozvojem e-Governmentu
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Příjmová nerovnost v kontextu společných politik EU
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Flexibilita trhu práce jako podpora růstu zaměstnanosti
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Minimální mzda jako nejnižší příjmová veličina na trhu práce a její vztah k výdajovým standardům
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Perspektivy reformy územní veřejné správy v České republice
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Modernizace rodinné a populační politiky v souvislosti s proměnou rodinného chování, demografické struktury populace a fungování sociálních systémů
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Proces sociálního začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva na evropském trhu práce
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Rizika a příležitosti privatizace nemocnic
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Koordinovaná strategie politiky zaměstnanosti v Evropské unii
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Model systému financování neziskových organizací při poskytování veřejných služeb
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Sociální aspekty bydlení
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Podmínky a efekty reprodukce populace a vývoje rodiny, rodinná a populační politika státu
2003
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Sociální důsledky vstupu ČR do EU
2003
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Bytová politika - samostatný specializovaný kurz
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Extenzita a inenzita státní sociální podpory bydlení
2001 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Sociální aspekty bydlení
2000 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Economics Changes and the Impact and Challanges to Social Policy in Austria and the Czech Republic
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)