Sociální aspekty bydlení

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2000 - 31. prosince 2001
Řešitel: Ing. Miroslava Obadalová
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 50 000 Kč
Registrační číslo 12/00
Číslo zakázky: IG50801X

Projekty řešitele