Ing. Miroslava Obadalová

Projekty řešitele:

Sociální aspekty bydlení
2000 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)