Ing. Miroslava Obadalová

Projekty řešitele:

Sociální aspekty bydlení
IGA VŠE (IGA VŠE)
2000 - 2001

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)