Procedurální pravidla projednávání etických záležitostí před orgány veřejných vysokých škol

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2022
Řešitel: JUDr. Jan Vondráček
Pracoviště: Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo F5/38/2021
Číslo zakázky: IG508011

Projekty řešitele