Procedurální pravidla projednávání etických záležitostí před orgány veřejných vysokých škol

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2022
Řešitel: JUDr. Jan Vondráček
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 39 440 Kč
Registrační číslo F5/38/2021
Číslo zakázky: IG508011
Předkládaný projekt se zaměřuje na problematiku úpravy procedurálních pravidel projednávání etických záležitostí týkajících se členů akademické obce veřejných vysokých škol včetně postavení orgánů veřejných vysokých škol při projednávání těchto etických záležitostí. Projekt si klade za cíl definovat a analyzovat vybrané teoretické i praktické problémy úpravy procedurálních pravidel projednávání etických záležitostí týkajících se členů akademické obce na půdě veřejných vysokých škol obsažené v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, potažmo ve vnitřních předpisech veřejných vysokých škol, a dále definovat a analyzovat jejich dopady na činnost orgánů veřejných vysokých škol působících v procesu projednávání etických záležitostí týkajících se členů příslušné akademické obce, jakož i dopady na samotné členy akademické obce, jichž se projednávané etické záležitosti přímo týkají. Dílčí část předkládaného projektu pak bude zaměřena na související problematiku ochrany osobních údajů a nakládání s osobními údaji v rámci projednávání etických záležitostí regulovanou obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Projekty řešitele