Důvody a dopady vyloučení soudního znalce z podání znaleckého posudku

Doba řešení: 1. března 2018 - 28. února 2019
Řešitel: JUDr. Jan Vondráček
Pracoviště: Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo F5/56/2018
Číslo zakázky: IG508018