Důvody a dopady vyloučení soudního znalce z podání znaleckého posudku

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 28. února 2019
Řešitel: JUDr. Jan Vondráček
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 9 780 Kč
Registrační číslo F5/56/2018
Číslo zakázky: IG508018