Vybrané problémy právní úpravy vysokých škol v ČR

Doba řešení: 1. března 2016 - 22. února 2017
Řešitel: JUDr. Jan Vondráček
Pracoviště: Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo 75/2016
Číslo zakázky: IG508016