Vybrané problémy právní úpravy vysokých škol v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 22. února 2017
Řešitel: JUDr. Jan Vondráček
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 52 590 Kč
Registrační číslo 75/2016
Číslo zakázky: IG508016