JUDr. Jan Vondráček

Projekty řešitele:

Procedurální pravidla projednávání etických záležitostí před orgány veřejných vysokých škol
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2022

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Důvody a dopady vyloučení soudního znalce z podání znaleckého posudku
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2019

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Vybrané problémy právní úpravy vysokých škol v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2017

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)