Změny v úkolech obcí v důsledku změn českých a evropských právních předpisů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2018
Řešitel: Mgr. Helena Mitwallyová, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 22 130 Kč
Registrační číslo F5/65/2017
Číslo zakázky: IG508017

Projekty řešitele