Příjmová nerovnost v kontextu společných politik EU

Věda a výzkum

Doba řešení: 17. července 2006 - 30. září 2007
Řešitel: Ing. Michal Lapáček
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 103 000 Kč
Registrační číslo 27/06
Číslo zakázky: IG508026

Projekty řešitele