Flexibilita trhu práce a sociální ochrana v Evropské unii

Věda a výzkum

Doba řešení: 16. července 2007 - 27. září 2008
Řešitel: Ing. Michal Lapáček
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 109 000 Kč
Registrační číslo 30/07
Číslo zakázky: IG504057

Projekty řešitele