Ing. Michal Lapáček

Projekty řešitele:

Flexibilita trhu práce a sociální ochrana v Evropské unii
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Příjmová nerovnost v kontextu společných politik EU
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)