Národohospodářská fakulta

Řešené projekty

Efektivita veřejných výdajů z pohledu tzv. povinných úkolů samosprávy
2022 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Elektronizace zdravotnictví ve světle nové právní úpravy
2022 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Englišova měnová teorie a praxe v čele Národní banky Československé
2022 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Konference "Válka ve filosoficko-ekonomických souvislostech"
2022 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Modely financování veřejného vzdělávání
2022 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Opatrnostní úspory a negativní přirozená úroková míra
2022 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Regulace a konkurence na evropském mobilním trhu
2022 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Stát a hospodářská politika během zdravotní krize
2022 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Testování "hot hand" hypotézy na úrovni jednotlivců ve fotbale
2022 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Transformace sociálních služeb: deinstitucionalizace pobytových zařízení sociální péče v hlavním městě Praze v letech 2022-2023
2022 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Kulturní zázemí, výsledky na trhu práce a výkon firem
2022 - 2024
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Measurement and evaluation of the digitalisation effects at the regional level in selected countries
2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Monetary Policy Consistency: Analysis of Taylor Rule With Time-Varying Parameters
2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Barrova-Ricardova ekvivalence, experimentální přístup
2021 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Ekonomická teorie bezpečnosti
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Ekonomické aspekty pandemie COVID-19 v zemích Evropské unie
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Identifikace úrovně znalostí zastupitelů městských částí hl. m. Prahy (a/nebo hl. m. Prahy) v zákonech č. 250/2000 Sb. a č. 131/2000 Sb.
2021 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Procedurální pravidla projednávání etických záležitostí před orgány veřejných vysokých škol
2021 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Převzetí zbrojního průmyslu v Protektorátu Čechy a Morava pod německé řízení na příkladu Škodových závodů a Zbrojovky Brno
2021 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Přístupy k národním / regionálním lockdown v rámci koronavirové krize a dopady na spotřebu obyvatel – komparativní analýza vybraných států a regionů USA a EU
2021 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Reasons for colorectal cancer screening avoidance
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Vliv nových technologií na poptávku po zpravodajských médiích
2021 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Vliv volebních cyklů na hospodaření obcí v ČR
2021 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Gender issue in the development of social security in the Czech lands and in Slovakia between 1918 and 1945
2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Národohospodářská fakulta
Národohospodářská fakulta (5000)

Ekonomické a finanční podmínky jako důvod snížení úrovně a standardu poskytované zdravotní péče
2020 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Faktory ovlivňující vznik chudoby, charakter a intenzita chudoby v ČR v komparaci s jinými zeměmi
2020 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Heuristika reprezentativnosti při rozhodování sportovních fanoušků
2020 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Inmates‘ perceptions, recidivism, and theories of crime
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Modern political philosophy
2020 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Modigliani-Cohn hypothesis revisited, experimental approach
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Monitoring a empirická analýza českého realitního trhu v reálném čase
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Mzdová politika v Protektorátu Čechy a Morava
2020 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Návrh metodiky pro zhodnocení vlivu kontrolních závěrů NKÚ na hospodárnost a efektivnost využívání veřejných finančních prostředků v rámci systému veřejné kontroly a navržení možností ke zlepšení postavení NKÚ směrem k územně samosprávným celkům
2020 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Ropa coby prostředek diplomacie – význam „černého zlata“ pro Venezuelu v období 1999-2018
2020 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Spolupráce a konkurence - Škodovy závody pod vlivem majoritního vlastníka Schneider et Cie v meziválečném období
2020 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Státní rozpočet vs. rozpočty územně samosprávných celků
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Vývoj podílu mezd na HDP v konvergující ekonomice
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Odolnost venkova v kontextu trendů digitální propasti mezi městy a venkovem
2020 - 2023
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Perspektivy paternalismu v demokratické společnosti: lekce z behaviorálních věd pro politickou filosofii
2020 - 2023
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

V4 Network on Entrepreneuship
2019 - 2020
Visegrad Fund (VF)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Ekonomická teorie globalizace
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Experimentální studie runů na banky v kontextu averze ke ztrátě
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Hospodářský cyklus v československé ekonomice první poloviny 20. století
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

How much can monetary policy of a small open economy neighbouring large currency block be independent?
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Interpretace českého ekonomického myšlení a problém subjektivní teorie hodnoty
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Poruchy osobnosti jako rizikové faktory chudoby - případová studie
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Přístupy vybraných typů politických režimů k hospodářské politice v letech 1939-1949
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Územní aspekty podnikatelského prostředí ČR a nové výzvy programového období 2021+
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Význam a role exportu Škodových závodů v meziválečném období na příkladu dodávek na vybrané cílové trhy
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Why do you trade? An experimental study
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Když můžete nasměrovat své daně, zaplatíte víc? Tři komplementární studie
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Měření a analýza důsledků uzavření sektoru mikrofinancování
2019 - 2021
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Základ pro úspěšnou integraci - podloženo ekonomií kultury
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Analýza ekonomických, právních a dalších dopadů obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Dopady hypotetického zavedení základního nepodmíněného příjmu v ČR: mikrosimulační modelování
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Důvody a dopady vyloučení soudního znalce z podání znaleckého posudku
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Empirické testování Hayek-Taylorova pravidla: Je možné cílovat negativní inflaci?
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Fiškálna politika v Českej republike a na Slovensku v období 1993 - 2017 a jej vzťah a interakcie s ostatnými politikami
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Implementace Průmyslu 4.0 v podmínkách České republiky v období 2018 - 2038 a očekávané dopady na trh práce
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Monetární politika a signály finančních krizí v malé otevřené ekonomice
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Problémy makroekonomického plánování v letech 1945 - 1965 pohledem současných výzkumných metod hospodářských dějin
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Současná filosofie vědy
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Trendy a souvislosti rozvoje lidských zdrojů v regionech ČR - teoretická východiska, problémy, silné stránky, rizika a příležitosti nových výzev období 4.0
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Význam zbrojní výroby a zbrojení pro ekonomiky vybraných středoevropských zemí ve 30. letech 20. století
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

What Drives Conditional Cooperation in the Private Provision of Public Goods?
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Wholesale gas pricing - Day-ahead market forecasting in low liquidity markets. Case study of the Czech Republic
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Role VŠE v roce 1968. Dějiny VŠE III.
2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Dotační program pro připomínku státních výročí v roce 2018 pro veřejné vysoké školy

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Posouzení rozšíření závodu Mladá Boleslav
2017
Škoda Auto, a.s. (Škoda Auto)

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

25 let po rozdělení Československa: vybrané kapitoly z hospodářské a sociální politiky v České republice a na Slovensku
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Determinanty neúspěšnosti studentů bakalářského studia ve studiu základních kurzů ekonomie vyučovaných KEKE NF VŠE v Praze
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Does a currency change-over increase inflation (perception)?
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Ekonomická teorie v hospodářsko-politické praxi
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Fiskální politika a dluhové aspekty zemí Evropské unie
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Metodologie a praktické aplikace v regionální analýze
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Migrační krize z pohledu ekonomické teorie
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Prices and Quality in Health Care: An Empirical Evaluation Using Geographical Discontinuities
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Různorodost venkovských oblastí ČR v podmínkách měnících se rozvojových faktorů
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Trust and Attitudes towards Roma Ethnic Group
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Vliv specifikace monetárního pravidla na velikost fiskálního multiplikátoru v modelu nové keynesovské ekonomie
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Změny v úkolech obcí v důsledku změn českých a evropských právních předpisů
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Císařské legie na pochodu? Empirický výzkum DRG systému a porodnické praxe
2017 - 2019
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Design aukcí pro tržní prémie pro pobřežní větrné elektrárny: teoretický a experimentální výzkum
2017 - 2019
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Ekonomický rozvoj a prostorové nerovnosti: Poučení ze změn hospodářské geografie amerického zpracovatelského průmyslu, 1880-2000
2017 - 2019
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Reakce na osobní zkušenost s trestem a rychlost trestu: Kauzální evidence z individuálních dat
2017 - 2019
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Teoretické a metodologické perspektivy neoproduktivistické politiky rozvoje venkova EU
2017 - 2018
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Aktuální otázky hospodářské politiky ČR v pokrizovém období
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Conference on the Law and Economics of Health Care
2016 - 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Daně a jejich vliv na ekonomický růst
2016 - 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Daňové systémy a reformy ve druhé polovině 20. století
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Delay in Punishmment and Deterrence: a Field Experiment
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Hospodářská teorie a praxe nacionálního socialismu v Německu
2016 - 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Hospodářský a politický vývoj USA a jeho vliv na vývoj světové ekonomiky
2016 - 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Implementace místní Agendy 21 ve Zdravých městech v České republice
2016 - 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Individual Speculative Behavior under Acute Stress
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Přirozená výnosová křivka a časová sladěnost vkladů a úvěrů v bankovním systému
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Sledování a hodnocení ekonomického a sociálního rozvoje regionů EU a ČR: metodologie a praktické aplikace
2016 - 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Sociální bydlení 2015 – 2025: hospodářsko-politická doporučení
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Teorie politicko-ekonomického cyklu: Nový pohled
2016 - 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Trendy prostorového vývoje v ČR: hodnocení v nastavení ESIF (tj. politiky soudržnosti a rozvoje venkova)
2016 - 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Using Experimental Macroeconomics to Examine Important Monetary Policy Issues
2016 - 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Vybrané aspekty ovlivňující vývoj na trzích práce v zemích Evropské unie
2016 - 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Vybrané problémy právní úpravy vysokých škol v ČR
2016 - 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Důvěra, tolerance a náboženství - nový pohled na kulturní základy a efekty tržní ekonomiky
2016 - 2018
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Individual Speculative Behavior under Acute Stress
2016
Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE - EI)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Limity pro investice v České republice
2016
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Proč ekonomiky selhávají - Úvod do institucionální, behaviorální a evoluční politické ekonomie
2016 - 2017
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Nestranný odborný posudek k otázce účelnosti nákladů zadavatele na informovanost občanů, podporu turistického ruchu a propagaci a k otázce funkčnosti PR služeb
2015
Město Trutnov (Trutnov)

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Inovace didaktických pomůcek k předmětu Hospodářské dějiny 5HD200
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Inovace předmětů a struktury oboru Ekonomická analýza
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Modernizace, racionalizace a úpravy struktury oborů Regionalistika a veřejná správa, Regionální studia, Regionalistika-veřejná správa a vedlejší specializace Evropská integrace a regionální rozvoj
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Nový předmět: Úvod do sociální práce
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Asset markets under stress
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Defensive Medicine in Public Healthcare Systems
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Determinismus, path-dependence a měnová politika v postkeynesovské ekonomii.
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Ekonomie a etika
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Evropská integrace z pohledu teorie veřejné volby
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Hayekovo-Taylorovo pravidlo
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Hodnocení faktorů dynamiky územního rozvoje
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Hospodářsko-sociální vývoj v zemích Evropské unie v uplynulých dvou dekádách: teoretické a praktické aspekty
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Metodologické úvahy o externí validitě experimentálních procedur
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Návrh metodiky pro hodnocení udržitelnosti obcí, měst a regionů
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Netradiční měnová politika a její interakce s fiskální a makroobezřetnostní politikou v kontextu finanční krize
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Role státu v krizových obdobích v první polovině 20.století
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Social Inequality and migration and its impact on property prices in the city of Prague
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Vybrané faktory chudoby, sociální, ekonomické a politické konsekvence a hospodářsko politická doporučení
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Ekonomie trestního procesu: teoretická a empirická analýza trestní spravedlnosti při omezených zdrojích
2015 - 2016
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Rozhodování na finančních energetických trzích: komputační a experimentální analýza
2015 - 2017
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Vzdělávací systém a lidský kapitál během průmyslové revoluce: Habsburská monarchie 1780 - 1914
2015 - 2017
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

RegPol -Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe
2014 - 2017
Evropská komise (EK)

Program: 7. rámcový program

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Inovace dílčích předmětů studijního oboru Ekonomika a správa životního prostředí
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Rozvoj vedlejších specializací a podpora výuky empirických metod na NF VŠE
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Aktuální problémy modernizace veřejné správy v ČR
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Analýza potenciálu a obchodních vztahů mezi Latinskou Amerikou a Visegrádskou skupinou
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Faktory a vlivy ovlivňující politiku rozvoje venkova EU v ČR na prahu programového období 2014 – 2020: znalostní ekonomika, multifunkční venkov vs. multifunkční zemědělství
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Forward premia in electricity markets: an experimental study
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

II. ročník Mezinárodni konference: "Migrace a regionální rozvoj v Evropě z perspektivy mladých odborníků"
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Jak pachatelé přestupků reagují na osobní zkušenost s trestem?
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Metodologické aspekty experimentální ekonomie
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Metodologie ekonomie - rakouská perspektiva u českých autorů
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Mezinárodní hospodářské vztahy zemí střední Evropy v první polovině dvacátého století
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Podpora podnikatelských subjektů v České republice ze strukturálních fondů Evropské unie se zaměřením na OPPP a OPPI
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Příjmová diferenciace a kvalita života v ČR a jejich společenské dopady v kontextu vyspělého světa
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Přirozená úroková míra a finanční stabilita: Rakouský příspěvek k teorii optimálního měnově-politického pravidla
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Vliv finanční krize na paradigma hospodářské politiky ČR
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Základní tendence ve vývoji sociální politiky v letech 2000-2020.
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Analýza aktuálních otázek ekonomie a politiky životního prostředí
2013 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Analýza investiční atraktivnosti států Latinské Ameriky a Karibiku II
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Apriorismus a geneze etických pravidel
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Determinanty R&D
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Ekonomický přístup k metodologii
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Ekonomie luxusu (Economics of luxury)
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Hodnocení přínosů a dopadů intervencí v rámci strukturálních fondů na lokální úrovni v Česku
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Information choice of the agents with biased self-image; an experimental study
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Jan Viktor Mládek a československá ekonomická věda v exilu
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Měnová politika a přirozená úroková míra během finanční krize: Rakouský pohled
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Vliv politických systémů na vývoj středoevropských ekonomik po roce 1945
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Vliv rychlejší a jednodušší trestní procedury na fungování soudů
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Vývoj a budoucnost nerovnosti a chudoby s ohledem na ohrožené skupiny a nové výzvy trhu práce v České republice v kontextu EU
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Vývoj přístupů k naplnění strategií regionálního rozvoje
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Význam ekonomických aktivit obcí a měst pro jejich udržitelný rozvoj
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

What drives voluntary contributions toward public goods
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Vývoj československého ekonomického vysokého školství na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století
2013 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Analýza dopadů komerční suburbanizace na ekonomický rozvoj zázemí hlavního města Prahy
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Analýza stávajících územních aspektů politiky rozvoje venkova v rámci nekončících reforem SZP EU
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Asset Markets with OLG
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Does Bank Regulation Guarantee Banking Sector Stability?
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Ekonomické, politické a sociální okolnosti založení VŠE v Praze
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Filosofické a ekonomické pojetí chování
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Hodnocení modelů politik rozvoje území
2012 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Investiční atraktivnost regionů v období ekonomické krize
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Investiční atraktivnost států Latinské Ameriky a Karibiku pro investory z EU
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Metodologie ekonomie - ekonomická teorie a problém introspekce
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Multilevel government -- problematika řízení intervencí na podporu regionální politiky v ČR
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Neziskový sektor a konkurenceschopnost české ekonomiky
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Nové přístupy k metodologii hospodářských a politických dějin
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Regionální dopady kohezní politiky v Česku: podporují strukturální fondy konvergenci regionů?
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

The economic problem of surrogate motherhood contracts
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Trivers-Willardova hypotéza a socioekonomické determinanty poměru pohlaví v regionech ČR; mezičasová realokace porodů v ČR
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Veřejná správa a ICT: změny ve formálních a neformálních vztazích
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Vliv náboženství na ekonomickou transformaci v postkomunistických zemích
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Vzájemné vazby systému daní a sociálních dávek v České republice po roce 1989
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Interdisciplinární zimní aletní škola - Rakousko-ČR
2012
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Náklady podpory obnovitelných zdrojů energie
2012
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Optimalizace systému investičních pobídek pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR a jejich regionů
2012 - 2013
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

NetRegio - Platforma pro akceleraci sítí vztahů a vazeb mezi prostředím výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou
2011 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VK

Výzva: 2.4 Partnerství a sítě

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Analýza příčin komerční suburbanizace v podmínkách pražské aglomerace
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Důchodová reforma v České republice
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Ekonomie a chování
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Filosofické základy metodologie ekonomie
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Obohacení teorie jednání o nová témata
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Rozvoj konzumní společnosti v Evropě po druhé světové válce
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Srovnání konkurenceschopnosti regionů Latinské Ameriky
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

The Economic Burden of Physical in Activity in the Czech Republic
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Trh práce z pohledu zvyšování jeho flexibility a vytváření rovných příležitostí pro muže a ženy
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Vhodnost teorie racionální volby pro studium sociálních jevů a její alternativy - aplikace na ekonomii náboženství
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Změny ve spádovém území Vysoké školy ekonomické v Praze po r. 2000
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola v Rakousku
2011
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Ekonomické a politické zájmy Rakousko-Uherska na Dálném východě (Čína, Japonsko) v letech 1900-1914
2011 - 2013
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Vytvoření efektivního přijímacího řízení do bakalářského, magisterského a doktorského studia
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Národohospodářská fakulta
Děkan a děkanát (5010)

Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi
2010 - 2013
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 3. výzva OPPA

Národohospodářská fakulta
Děkan a děkanát (5010)

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin (Politika druhotných surovin)
2010 - 2011
ostatní (Ostatní)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Administrativa-SV-F5
2010 - 2026
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Národohospodářská fakulta (5000)

Analýza a modelování dopadů environmentální regulace na mikroekonomické úrovni
2010 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Analýza možností a bariér implementace nástrojů finančního inženýrství se zvláštním zřetelem na iniciativu JESSICA v ČR
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Analýza současných faktorů konkurenceschopnosti regionů České republiky v souvislostech dopadů hospodářské krize a možnosti využití příslušných nástrojů regionální politiky
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Analýza vlivu abecedního pořadí na výsledky jedinců: případ nižších stupňů vzdělání v ČR
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Analýza vývoje sociálního státu ve středoevropském regionu
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Efekt státní podpory na investiční chování firem v ČR
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Evoluční modelování
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Experimentální ověření omezené racionality agentů v různých institucionálních prostředí
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Filozofie, etika a ekonomické teorie skotského osvícenství
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Inovace, tržní struktura a růst produktivity
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Lokalizační rozhodování rakouských a německých investorů investujících v regionech ČR
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Metodické uchopení pojmu nejistoty ekonomickou vědou
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Metodologické spory v ekonomii
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Metody víceúrovňové správy přírodních zdrojů a jejich využitelnost v podmínkách ČR
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Output Gap and the Current Economic Crisis: is the Potential Product Affected as well? Is the Financial Instability Hypothesis Relevant? (Czech Republic Case Study)
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Proč bohatí lidé zakládají otazník? Sociálně-ekonomická analýza filantropie na příkladu současných českých nadací.
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Reforma sociálních systémů jako nástroj odstranění sociálních pastí a nežádoucích motivačních stimulů
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Změny v komunikaci ve veřejné správě v souvislosti s rozvojem e-Governmentu
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu - cesta k uplatnění absolventů VŚE na trhu práce
2010 - 2012
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 2. výzva OPPA

Národohospodářská fakulta
Děkan a děkanát (5010)

Dopady kohezní politiky EU v zemích Visegrádské čtyřky-Výzvy pro budoucnost
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT II

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Ekonomické a ekologické aspekty environmentální regulace v rámci rozdílných tržních struktur
2010 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Interdisciplinární bilater. Zimní a letní škola o energetických systémech v Rakousku a ČR
2010
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Studium ekonomiky rozvoje venkova na JU v Českých Budějovicích
2009 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VK

Výzva: 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Učme se od učící se organizace - zavedení systému dalšího profesního vzdělávání na NF VŠE v Praze
2009 - 2011
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 1. výzva OPPA

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v Rakousku a České republice
2009
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Komkurenceschopnost regionů v rámci České republiky a Evropské unie
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Role státu v německém hospodářství 20. století
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Socioekonomická analýza dopadů klimatické změny ve vazbě na vodní hospodářství ČR - efektivnost nákladů vodohospodářských služeb a nástroje jejich regulace
2009 - 2011
ostatní (Ostatní)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Teoretická analýza interdependencí mezi politikou ochrany životního prostředí, regionální politikou a politikou územního rozvoje
2009 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Vztah ekonomie a politiky na příkladu Velké hospodářské krize v Německu
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Základy evoluční politické ekonomie
2009 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Odborné vzdělávání univerzitních pedagogů v obl. Hospodářských dějin
2008 - 2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Leonardo da Vinci

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Britsko-němeké vztahy v době rúrské krize (1923-1924)
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Ekonomická analýza dopadů přijetí EURa na ekonomické subjekty v ČR a doporučení
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Faktory investiční atraktivnosti regionů
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Institucionální předpoklady ekonomického rozvoje - vybrané aspekty
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Reforma rozpočtu EU jako nástroje pro zdolávání ekon. a soc. bariér v rámci evr. Integrace
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Regulácia fondov sukromného kapitálu rozvojových trhov a jej dopady
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Úloha územních samospráv v lokálním rozvoji
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Factors influencing Investment Attractiveness of Regions
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Interdisciplinární bilat. zim. a let. škola o energetických systémech v Rakousku a ČR
2008
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Nástroje pro ovlivnění lokalizace přímých zahraničních investic
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Výukový model e-learningu pro celoživotní vzdělávání ve vybraných oblastech ŽP (e-klima)
2007 - 2010
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Modelování dopadů environmentální daňové reformy: II. Etapa EDR
2007 - 2010
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Návrh způsobu hodnocení dopadů víceletých veřejných projektů
2007
Min. Vnitra (MV ČR)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Návrh metodiky posuzování efektivnosti implementace politik a legislativy v oblasti životního prostředí
2007 - 2009
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Strategie prevence vzniku a třídění využitelných složek komunálního odpadu na obecní úrovni a formování trhu s vytříděnými surovinami v České republice
2007 - 2009
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Americko-německé ekonomické vztahy 1924-1930. Příspěvek k transnacionálním dějinám meziválečné éry
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Aplikace teorie hedonické ceny na trhu pracovních sil a nemovitostí v ČR
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Dopady implementace Basel II na hodnotu banky
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Ekonomizace památkových objektů – efektivita využití a správy
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Flexibilita trhu práce a sociální ochrana v Evropské unii
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Měnové zóny a vliv jejich utváření na měnový cyklus
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Role krajů, měst a obcí při přípravě, řízení, monitorování a hodnocení programů financovaných ze strukturálních fondů EU v ČR
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Řešení sociálních problémů protitržními zásahy a jejich ekonomické dopady – vybrané případy
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Sociální kapitál a sociální podnikatelství – Institucionálně-historická analýza poskytování veřejných statků
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Účinnost nástrojů zaměřených na ovlivnění prostorového rozložení ekonomických aktivit
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Regional mobility of labor force in EU
2007
ostatní (Ostatní)

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Interdisciplinary Bilateral Winter and Summer School on Energy Systems in Austr and Czech Rep.
2007
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

"Amenitní" migrace jako nová forma specifické globální migrace obyvatel. Její vliv na socioekonomický rozvoj rurálních oblastí České republiky.
2007 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Analýza československého vývozu do Čínské lidové republiky
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Efektivnost volby teorií a tvorby hospodářské politiky v dynamickém modelu podnikatelských rozhraní
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Ocenění společnosti pomocí metody reálných opcí
2006 - 2007
JM

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Bariéry využívání prostředků EU v ČR
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Možnosti využití prostorového plánování a rozvoje v ČR
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Perspektivy SZP EU v kontextu jejich dosavadních reforem
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Příjmová nerovnost v kontextu společných politik EU
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Účinnost poplatkových nástrojů v odpoadovém hospodářství v ČR a zahraničí
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Využívání dobrovolných nástrojů, jejich výhody, mikroekonomické a makroekonomické souvislosti
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Analýza environm. Chování spotřebitele a domácností ve městech s ohledem na ochranu přírody
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Aplikace behaviorální ekonomie a práce ve finanční regulaci
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Keynesiánství jako alternativa řešení hosp. krize v Německu 1929-1932
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Navržení cestovní mapy pro sladění zadávání projektů výzkumu a vývoje s dlouhodobými cíli a potřebami MPSV a možnostmi realizace v rámci legislativního prostředí České republiky
2006 - 2007
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Vytvoření programu V a V pro střednědobé potřeby MPSV s využitím začlenění ČR do struktur EU
2006 - 2007
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Resource productivity, environmental tax reform and sustainable growth in Europe
2006 - 2009
Angloamerická nadace (Anglo-AM. Nadace)

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

TRANSUST.SCAN
2006 - 2009
Evropská komise (EK)

Program: 6. rámcový program

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

EPIGOV - Environmental policy integration and multi-level governance
2006 - 2009
Evropská komise (EK)

Program: 6. rámcový program

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o inovacích v energii v Rakousku a České republice
2006
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Rozvoj metod ex-post analýz kauzálních vztahů mezi ekonomicko-politickými institucionálními změnami a kvalitou životního prostředí
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Spontánní geneze jazyka
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Metody regionálního rozvoje pro potřeby strategického rozvoje regionů
2005 - 2006
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Dopady globalizace na trhy práce ve vybraných oblastech světové ekonomiky a jejich reflexe v ekonomické teorii
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Důsledky regionálního a lokálního (prostorového) uspořádání ekonomiky v ČR a komparace s vybranými státy OECD
2005 - 2006
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Ekonomické aspekty revitalizace a využívání nepřístupných památkových objektů
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Ekonomika a kulturní dědictví, hledání rovnováhy v sociálně ekonomickém rozvoji regionů
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Flexibilita trhu práce jako podpora růstu zaměstnanosti
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Hospodářská politika ve druhé polovině třicátých let: teoretické zdroje, koncepce, nástroje
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Management v obecní samosprávě a občanská participace
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Minimální mzda jako nejnižší příjmová veličina na trhu práce a její vztah k výdajovým standardům
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Nástroje v odpadovém hospodářství, odpadový trh a existující možnosti posílení využívaní odpadů
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Vztah reálné konvergence a zadlužení členských států eurozóny
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Klíčové dovednosti k pracovní mobilitě (Podpora pracovní mobility v rámci EU)
2005 - 2006
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Formulace doporučení MPSV v oblasti sociálního pilíře udržitelného rozvoje vycházejících z mezinárodní komparace
2005
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

COMETR - Competitiveness effects of enviromental tax reforms
2005 - 2006
Evropská komise (EK)

Program: 6. rámcový program

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Dosahování celospolečenského konsensu v otázkách protipovodňové ochrany
2005 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Ex-post analýza poplatkových nástrojů v ochraně životního prostředí v ČR
2005 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

MILUNET - Multifunctional Intensive Land Use in Europe
2005 - 2007
Evropská komise (EK)

Program: European Regional Development Fund

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Perspektivy reformy územní veřejné správy v České republice
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Reforma a modernizace místní veřejné správy v Evropě a ČR
2005 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Národohospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí na makroekonomické agregáty v České republice
2004 - 2005
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí
2004 - 2005
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Škody způsobené živelními pohromami
2004 - 2005
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Management regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností
2004 - 2006
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Analýza efektivnosti využití ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Divergující regulace procesu integrace evropské unie
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Komparácia postavenia samosprávy a štátnej správy v procese transformácie verejnej správy v podmienkach ČR a SR
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Modernizace rodinné a populační politiky v souvislosti s proměnou rodinného chování, demografické struktury populace a fungování sociálních systémů
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Proces sociálního začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva na evropském trhu práce
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Rizika a příležitosti privatizace nemocnic
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Rozpracování vybraných témat environmentální ekonomie a politiky a jejich využití pro výuku
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Veřejná správa v podmínkách informačních a telekomunikačních technologií
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Vliv informačních technologií na trh práce v Evropě
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Vztah ekonomických teorií a hospodářské politiky
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Reforma strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU po roce 2006 z hlediska České republiky
2004
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Efektivnost veřejných výdajů na ochranu životního prostředí
2003 - 2004
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Dopady a vazby ekologické daňové reformy na politiku ŽP, základní MAE parametry, systém veřejných financí, vybrané sektory ekonomiky a domácnosti.
2003 - 2004
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Možnosti adaptace politiky životního prostředí a potenciál přizpůsobení institucí České republiky v souvislosti s ekologickými katastrofami
2003 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT II

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Disharmonická regulace jako příčina nestability měnového a finančního trhu
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Dopad přímých zahraničních investic na rozvoj regionů a role regionální správy
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Hodocení účinnosti legislativy v oblasti hospodaření s odpady a modelová řešení
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Koordinovaná strategie politiky zaměstnanosti v Evropské unii
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Model systému financování neziskových organizací při poskytování veřejných služeb
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Průřezový přístup k řešení problematiky oceňování životního prostředí v ČR
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Sociální aspekty bydlení
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Zpracování studijních textů pro novou vedlejší specializaci
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Analýza implementace doporučení OECD z hlediska tvorby hospodářské politiky vlády ČR
2003 - 2004
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Ochrana proti povodním jako průřezový problém státní politiky
2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Euroregiony a jejich vztah k územní správě a samosprávě v ČR
2003 - 2005
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Financování obcí
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Kurs ekonomické analýzy práva
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Možnosti reformy systémů penzijního a zdravotního pojištění na bázi osobních účtů
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Nástroje regionální politiky Evropské unie a jejich aplikace v České republice
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Odborná podpora české rozvojové pomoci a kooperace
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Podmínky a efekty reprodukce populace a vývoje rodiny, rodinná a populační politika státu
2003
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Postupné potlačování soukromého podnikání v ČSR a v NDR v 50.letech 20.století a jeho důsledky pro výkonnost ekonomiky a životní úroveň obyvatelstva
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Přednáškový pobyt prof. Kurta Leubeho, Stanford University, USA
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Sociální důsledky vstupu ČR do EU
2003
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Srovnávací výzkum systémů veřejné správy ve vybraných evropských státech a problémů demokratické transformace a modernizace veřejné správy
2003 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Strategie české hospodářské politiky k současnému procesu rozšíření Evropské (měnové) unie - Kdy nahradit českou měnu Eurem
2003
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Informovanost obyvatelstva České republiky v oblasti civilní obrany (sociolog. výzkum)
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Zapojení studentů vyšších ročníků do ekonomického modelování
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Vědeckovýzkumná spolupráce VŠE s Arizona State University
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Aktuální problematika strukturální politiky EU - vybavení pracoviště
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Aplikovaný model všeobecné rovnováhy pro českou ekonomiku
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Bytová politika - samostatný specializovaný kurz
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Hospodářská politika EU - kurz přednášený v českém prostředí
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Inovace předmětu ekologie - využívání prevenčních postupů
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

REGIONET
2002 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Transformace české ekonomiky : od systémových změn a makroekonomické stabilizace k dlouhodobému růstu a evropské integraci
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Veřejná správa a občan: organizační a politická kultura
2002 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Vývoj cen aktiv - případ ČR
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Financování územní samosprávy z pohledu regionálního rozvoje
2001 - 2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Projekt daňové reformy v ČR
2001 - 2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Příprava grantu "Strategie regulace emisí skleníkových plynů"
2001 - 2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Urbanistický a ekologický audit vybraných měst ČR
2001 - 2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Modelování vlivů dopadů intervenčních opatření státu do ekonomiky
2001 - 2002
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Extenzita a inenzita státní sociální podpory bydlení
2001 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

PAYT
2001 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

SPRITE - Supporting and promoting integrated tourism in Europe'slagging rural regions
2001 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Analýza měnové politiky a hospodářského poklesu v České republice na konci 90. Let
2000 - 2001
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Ocenění externalit vzniklých zemědělskou výrobou
2000 - 2001
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Příprava návrhu projektu "Konference pro ekonomiku rozvoje člověka"
2000 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Sociální aspekty bydlení
2000 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Využití metody hodnocení životního cyklu výrobku (LCA) v ČR
2000 - 2001
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Analýza nových nástrojů výrobkově orientované politiky životního prostředí využívaných podnikovou sférou v rozvinutých zemích.
1999 - 2000
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Ekonomické, ekologické, regionální a sociální aspekty transformace české společnosti
1999 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Národohospodářská fakulta
Národohospodářská fakulta (5000)

Konvergence čeké ekonomiky k ekonomické úrovni zamí Evropské Unie - dosavadní vývoj a perspektivy
1999 - 2001
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Metodika průběžného vyhodnocování ekonomických dopadů legislativy na životní prostředí
1998 - 2000
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Vnitřní a vnější podmínky restrukturalizace čeké ekonomiky a hospodářská politika ČR v 2. Polovině 90. Let
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Analýza hospodářského vývoje Československa v letech 1945 - 1992
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Economic Impacts of Implementing Legislation which Approximates European Union Environmental Legislation

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Economics Changes and the Impact and Challanges to Social Policy in Austria and the Czech Republic
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Hspodářský vývoj Československa v letech 1945 - 1992
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Koncepce trvale udržitelného rozvoje a možnosti jejího využití pro případ ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Děkan a děkanát (5010)

Makrovztahy a vnitní uspořádání státu a ekonomiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Děkan a děkanát (5010)

Model ekologické politiky založený na principu vyjednávání při využití ekonomických
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Podcenění kapitálových vstupů v nákladech při stanovení důchodových daní v ČR

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Příprava zřízení fakulty veřejné správy a územního rozvoje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Regionální aspekty rozvoje a financování středního a vyššího odborného školství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Srovnání makroekonomického vývoje a průběhu transformace v ČR, Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Strukturální dynamika lokalit
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Study for the Support of Regional and Municipal Policy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Study on Regional Data Statistics

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Věcné zabezpečení inženýrského studia hlavní specializace Regionalistika a veřejná správa na národohospodářské fakultě VŠE v Praze
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Významné osobnosti ekonomické teorie
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)

Založení studijního oboru bakalářského a DS studia "Sociální správa"
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Zavedední výuky mezioborové analýzy politické praxe
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Zavedení distančního bakalářského studia oboru "Veřejná správa a regionílní ekonomika" na FNH VŠE
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Zřízení Centra správních a regionálních věd
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)