NetRegio - Platforma pro akceleraci sítí vztahů a vazeb mezi prostředím výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. května 2011 - 30. dubna 2014
Řešitel: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: OP VK
výzva: 2.4 Partnerství a sítě
Celkový rozpočet:
Registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/17.0132
Číslo zakázky:

Projekty řešitele