Důsledky regionálního a lokálního (prostorového) uspořádání ekonomiky v ČR a komparace s vybranými státy OECD

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. července 2005 - 31. října 2006
Řešitel: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Celkový rozpočet: 650 000 Kč
Registrační číslo WA-020-05-Z11
Číslo zakázky: GM507065

Projekty řešitele