Factors influencing Investment Attractiveness of Regions

Věda a výzkum

Doba řešení: 31. března 2008 - 31. prosince 2009
Řešitel: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: program KONTAKT
Celkový rozpočet: 160 000 Kč
Registrační číslo MEB 090809
Číslo zakázky: GŠ507058

Projekty řešitele