Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - program KONTAKT

Factors influencing Investment Attractiveness of Regions
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Multiple-Criteria Decision Making
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Nové nástroje a teorie pro dobývání znalostí z databází
2007 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Optimalizace regionální a městské osobní veřejné doopravy
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Kategorie hodnoty v mezinárodních oceňovacích standardech a její aplikace při oceňování podniku v rámci transformujících se ekonomik
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Interface between Multiple Criteria Decision Making and Data Envelopment Analysis
2000 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Kontakt
1999 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Psychological and Algorithmic Methods to Construct Bayesian Networks
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Psychological and Algorithmic Methods to Construct Bayesian Networks
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)