Kategorie hodnoty v mezinárodních oceňovacích standardech a její aplikace při oceňování podniku v rámci transformujících se ekonomik

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2004 - 31. prosince 2005
Řešitel: prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: program KONTAKT
Celkový rozpočet: 79 000 Kč
Registrační číslo 100/2004
Číslo zakázky: GŠ104024