prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.

Projekty řešitele:

Teoretické aspekty oceňování podniku v České republice
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2007

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Kategorie hodnoty v mezinárodních oceňovacích standardech a její aplikace při oceňování podniku v rámci transformujících se ekonomik
MŠMT - kontakt(AIP)
2004 - 2005

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Mezinárodní oceňovací standardy a jejich využití v podmínkách České republiky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Oceňování podniků a jejich majetku v rámci podnikových kombinací
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2000 - 2002

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)