prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.

Projekty řešitele:

Teoretické aspekty oceňování podniku v České republice
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Kategorie hodnoty v mezinárodních oceňovacích standardech a její aplikace při oceňování podniku v rámci transformujících se ekonomik
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Mezinárodní oceňovací standardy a jejich využití v podmínkách České republiky
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Oceňování podniků a jejich majetku v rámci podnikových kombinací
2000 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)