Oceňování podniků a jejich majetku v rámci podnikových kombinací

Věda a výzkum