Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku

Řešené projekty

Nové výzvy Corporate Finance v České republice 2.0
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Využití strojového učení v ocenění podniku
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Nové výzvy Corporate Finance v České republice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Analýza obsahové správnosti znaleckých posudků v oboru oceňování podniku v podmínkách ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Oceňování zdravotnických přístrojů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Teoretické přístupy k optimalizaci kapitálové struktury
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Komplexní teoretický model pro odhad přiměřené výše finanční odměny za inovace vytvořené zaměstnanci
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2016 - 2018

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Teorie zastoupení v souvislosti s fúzemi a akvizicemi, prvotními veřejnými nabídkami a insolvenčním řízením
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Analýza přístupů a metod měření výkonnosti (efektivnosti) fúzí a akvizic a měření a hodnocení výkonnosti private backed equity IPO.
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Teorie očekávání v oceňování podniku
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Vztah mezi finanční tísní a podáním návrhu k insolvenčnímu řízení
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2014

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Aplikace multiplikátorů při oceňování podniků s důrazem na komerční pojišťovny
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Finanční řízení v České republice s důrazem na insolvenci a náklady zastoupení
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Specifika a důsledky vnitroskupinového financování investičních a neinvestičních projektů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Náklady reorganizace (dle Insolvenčního zákona v ČR) a způsoby jejich snižování v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Oceňování technologických podniků
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Cost contribution arrangements ve finančním řízení v podmínkách České republiky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Oceňování specifických podniků
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Restrukturalizace a investice jako prostředek ke zvýšení hodnoty podniku
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Transferové ceny služeb a nehmotných statků
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Vyhodnocení a analýza generátorů hodnoty
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Aplikace moderních metod oceňování v případě nekotovaných společnosti
JM
2006 - 2007

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Vybrané problémy v rámci oceňování podniku
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Teoretické aspekty odhadu nákladů kapitálu a jejich praktické využití při oceňování nehmotného majetku a při odhadu diskontů a prémií při oceňování podniků v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Teoretické aspekty oceňování podniku v České republice
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2007

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Kategorie hodnoty v mezinárodních oceňovacích standardech a její aplikace při oceňování podniku v rámci transformujících se ekonomik
MŠMT - kontakt(AIP)
2004 - 2005

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Model nákladů zastoupení
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2004 - 2006

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Mezinárodní oceňovací standardy a jejich využití v podmínkách České republiky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Corporate governance a jeho rating v české republice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2002 - 2003

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Aktuální problémy krizového finančního řízení podniků - sanace a revitalizace podniku
IGA VŠE (IGA VŠE)
2001 - 2002

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Hodnocení efektivnosti investic a návrh koncepce jejich financování na podporu začleňování českého průmyslu do světové ekonomiky
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2001 - 2003

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Aktuální problémy krizového finančního řízení a fin.řízení koncernů v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2000 - 2001

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Dividendová politika českých podniků
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2000

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Oceňování podniků a jejich majetku v rámci podnikových kombinací
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2000 - 2002

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Strategie finančního řízení českých podniků při rozvíjení ekonomické dynamiky
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1998 - 2000

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Analýza finanční politiky investičních společností a fondů v období transformace k tržní ekonomice v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Finance a účetnictví v procesu transformace k tržní ekonomice
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Finanční management a účetnictví v podmínkách restrukturalizace české ekonomiky
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Finanční řízení koncernu a holdingové společnosti
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Modely finančních plánů podniků a jejich souvislost s odpisovou, daňovou a dividendovou politikou
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)