Vztah mezi finanční tísní a podáním návrhu k insolvenčnímu řízení

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Lucie Rudolfová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 299 300 Kč
Registrační číslo F1/12/2013
Číslo zakázky: IG104013

Projekty řešitele