Aplikace moderních metod oceňování v případě nekotovaných společnosti

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. prosince 2006 - 31. března 2007
Řešitel: Ing. Tomáš Buus, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel:
Celkový rozpočet: 75 000 Kč
Registrační číslo LG1/06
Číslo zakázky: LG104x

Projekty řešitele