JM

Aplikace moderních metod oceňování v případě nekotovaných společnosti
2006 - 2007
JM

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Ocenění společnosti pomocí metody reálných opcí
2006 - 2007
JM

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)