Ocenění společnosti pomocí metody reálných opcí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. prosince 2006 - 31. března 2007
Řešitel: Ing. Vladimír Halás
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel:
Celkový rozpočet: 75 000 Kč
Registrační číslo LGF5/06
Číslo zakázky: LG504x

Projekty řešitele