Ocenění společnosti pomocí metody reálných opcí

Doba řešení: 1. prosince 2006 - 31. března 2007
Řešitel: Ing. Vladimír Halás
Pracoviště: Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)
Agentura: JM
Registrační číslo LGF5/06
Číslo zakázky: LG504x

Projekty řešitele