Regulácia fondov sukromného kapitálu rozvojových trhov a jej dopady

Doba řešení: 21. července 2008 - 30. září 2009
Řešitel: Ing. Vladimír Halás
Pracoviště: Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo 31/08
Číslo zakázky: IG5050x28

Projekty řešitele