Regulácia fondov sukromného kapitálu rozvojových trhov a jej dopady

Věda a výzkum

Doba řešení: 21. července 2008 - 30. září 2009
Řešitel: Ing. Vladimír Halás
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 60 000 Kč
Registrační číslo 31/08
Číslo zakázky: IG5050x28

Projekty řešitele