Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie

Řešené projekty

Když můžete nasměrovat své daně, zaplatíte víc? Tři komplementární studie
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Měření a analýza důsledků uzavření sektoru mikrofinancování
2019 - 2021
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Základ pro úspěšnou integraci - podloženo ekonomií kultury
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

What Drives Conditional Cooperation in the Private Provision of Public Goods?
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Wholesale gas pricing - Day-ahead market forecasting in low liquidity markets. Case study of the Czech Republic
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Does a currency change-over increase inflation (perception)?
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Prices and Quality in Health Care: An Empirical Evaluation Using Geographical Discontinuities
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Trust and Attitudes towards Roma Ethnic Group
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Císařské legie na pochodu? Empirický výzkum DRG systému a porodnické praxe
2017 - 2019
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Design aukcí pro tržní prémie pro pobřežní větrné elektrárny: teoretický a experimentální výzkum
2017 - 2019
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Ekonomický rozvoj a prostorové nerovnosti: Poučení ze změn hospodářské geografie amerického zpracovatelského průmyslu, 1880-2000
2017 - 2019
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Reakce na osobní zkušenost s trestem a rychlost trestu: Kauzální evidence z individuálních dat
2017 - 2019
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Conference on the Law and Economics of Health Care
2016 - 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Delay in Punishmment and Deterrence: a Field Experiment
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Individual Speculative Behavior under Acute Stress
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Důvěra, tolerance a náboženství - nový pohled na kulturní základy a efekty tržní ekonomiky
2016 - 2018
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Individual Speculative Behavior under Acute Stress
2016
Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE - EI)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Proč ekonomiky selhávají - Úvod do institucionální, behaviorální a evoluční politické ekonomie
2016 - 2017
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Inovace předmětů a struktury oboru Ekonomická analýza
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Asset markets under stress
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Defensive Medicine in Public Healthcare Systems
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Ekonomie trestního procesu: teoretická a empirická analýza trestní spravedlnosti při omezených zdrojích
2015 - 2016
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Rozhodování na finančních energetických trzích: komputační a experimentální analýza
2015 - 2017
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Vzdělávací systém a lidský kapitál během průmyslové revoluce: Habsburská monarchie 1780 - 1914
2015 - 2017
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Rozvoj vedlejších specializací a podpora výuky empirických metod na NF VŠE
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Forward premia in electricity markets: an experimental study
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Jak pachatelé přestupků reagují na osobní zkušenost s trestem?
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Information choice of the agents with biased self-image; an experimental study
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Jan Viktor Mládek a československá ekonomická věda v exilu
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Vliv rychlejší a jednodušší trestní procedury na fungování soudů
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

What drives voluntary contributions toward public goods
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Filosofické a ekonomické pojetí chování
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Neziskový sektor a konkurenceschopnost české ekonomiky
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

The economic problem of surrogate motherhood contracts
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Trivers-Willardova hypotéza a socioekonomické determinanty poměru pohlaví v regionech ČR; mezičasová realokace porodů v ČR
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Vliv náboženství na ekonomickou transformaci v postkomunistických zemích
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

The Economic Burden of Physical in Activity in the Czech Republic
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Vhodnost teorie racionální volby pro studium sociálních jevů a její alternativy - aplikace na ekonomii náboženství
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Experimentální ověření omezené racionality agentů v různých institucionálních prostředí
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Inovace, tržní struktura a růst produktivity
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Proč bohatí lidé zakládají otazník? Sociálně-ekonomická analýza filantropie na příkladu současných českých nadací.
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Základy evoluční politické ekonomie
2009 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Institucionální předpoklady ekonomického rozvoje - vybrané aspekty
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Regulácia fondov sukromného kapitálu rozvojových trhov a jej dopady
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Dopady implementace Basel II na hodnotu banky
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Měnové zóny a vliv jejich utváření na měnový cyklus
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Řešení sociálních problémů protitržními zásahy a jejich ekonomické dopady – vybrané případy
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Sociální kapitál a sociální podnikatelství – Institucionálně-historická analýza poskytování veřejných statků
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Efektivnost volby teorií a tvorby hospodářské politiky v dynamickém modelu podnikatelských rozhraní
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Aplikovaný model všeobecné rovnováhy pro českou ekonomiku
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)