Vzdělávací systém a lidský kapitál během průmyslové revoluce: Habsburská monarchie 1780 - 1914

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2015 - 31. prosince 2017
Řešitel: Mgr. Tomáš Cvrček, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 971 000 Kč
Registrační číslo 15-16481S
Číslo zakázky: GA505015

Projekty řešitele