Mgr. Tomáš Cvrček, Ph.D.

Projekty řešitele:

Vzdělávací systém a lidský kapitál během průmyslové revoluce: Habsburská monarchie 1780 - 1914
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2015 - 2017

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)