Mgr. Tomáš Cvrček, Ph.D.

Projekty řešitele:

Vzdělávací systém a lidský kapitál během průmyslové revoluce: Habsburská monarchie 1780 - 1914
2015 - 2017
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)