Efektivnost volby teorií a tvorby hospodářské politiky v dynamickém modelu podnikatelských rozhraní

Doba řešení: 1. ledna 2007 - 31. prosince 2009
Řešitel: prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)
Agentura: Grantová agentura České republiky (GAČR)
Registrační číslo GA402/07/0137
Číslo zakázky: GA505018

Projekty řešitele