prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.

Projekty řešitele:

Ekonomické a ekologické aspekty environmentální regulace v rámci rozdílných tržních struktur
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2010 - 2011

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Efektivnost volby teorií a tvorby hospodářské politiky v dynamickém modelu podnikatelských rozhraní
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2007 - 2009

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)