Ekonomické a ekologické aspekty environmentální regulace v rámci rozdílných tržních struktur

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2010 - 31. prosince 2011
Řešitel: prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 286 000 Kč
Registrační číslo P402/10/0126
Číslo zakázky: GA510010

Projekty řešitele