Měnové zóny a vliv jejich utváření na měnový cyklus

Věda a výzkum

Doba řešení: 16. července 2007 - 27. září 2008
Řešitel: Ing. Ivana Ryvolová
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 95 000 Kč
Registrační číslo 35/07
Číslo zakázky: IG505057X

Projekty řešitele