What drives voluntary contributions toward public goods

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2013
Řešitel: Mgr. Peter Katuščák, Ph.D., M.A.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 152 000 Kč
Registrační číslo F5/23/2013
Číslo zakázky: IG505033

Projekty řešitele