Trivers-Willardova hypotéza a socioekonomické determinanty poměru pohlaví v regionech ČR; mezičasová realokace porodů v ČR

Věda a výzkum