Trivers-Willardova hypotéza a socioekonomické determinanty poměru pohlaví v regionech ČR; mezičasová realokace porodů v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2012
Řešitel: doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 94 880 Kč
Registrační číslo F5/1/2012
Číslo zakázky: IG505052