Kognitivní zkreslení a chyby v práci s informacemi a strategie jejich předcházení, oblast vzdělávání

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2023 - 30. listopadu 2026
Řešitel: doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 560 959 CZK
Registrační číslo TQ01000052
Číslo zakázky: GO310043
Cílem projektu je implementovat organizační zlepšení a procesy učení, které omezí podléhání
neověřeným, zavádějícím či nepravdivým informacím a postupům u zaměstnanců Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále aplikační garant, “AG”) a zároveň u nich podpoří
získávání schopností vyhnout se léčkám omezené pozornosti a kognice. Projekt (i) otestuje a
implementuje dynamický e-learningový portál zařazený do informačních systémů AG a (ii)
otestuje a zavede tzv. kognitivní nápravy do jeho organizačních procesů. Tyto intervence jsou
důležité jednak vzhledem k profesionálně šířeným dezinformacím, k vlivovému působení státních
úředníků, ale i kvůli neoptimální úrovni obecné informační gramotnosti.