Behaviorální organizační politika: Experimenty v prosociálním politikaření

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2022 - 31. prosince 2024
Řešitel: doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 3 613 000 Kč
Registrační číslo 22-29520S
Číslo zakázky: GA310012