Testování externí validity experimentů na nečestné chování

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2018 - 30. června 2021
Řešitel: doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 3 871 000 Kč
Registrační číslo 18-13766S
Číslo zakázky: GA310018